Photos of MASTER GOLDEN SERIES RS:X VALENCIA 5th dayPhotos by Guillermo Baixauli and Ignacio Baixauli / Fotos de Guillermo Baixauli
e Ignacio Baixauli

More photos here / Más fotos aquí
3